10th Patotsav Ladila Ghanshyam Maharaj @ SMVed road,surat - 26-04-2020