Swaminaray Sampraday Seminar & Sabha @ Vadtaldham - 30-05-2021