Sahastra Kalash Maha Abhishek Maruti Yagna @ Sarangpur - 29-08-2021