Mithai Annkut Darshan @ Sarangpurdham - 27-08-2022