Diwali Celebration @ Tirthdham Sardhar - 24-10-2022