72 Mi Ravisabha & Shakotsav @ Vadtaldham - 08-01-2023