Tri Dinamak Varshik Utsav @ Harinagar,Vadodara - 01-01-2023