Shobhayatra& Sabha Nutan Swaminarayan Mandir Pratishtha Mahostav At Akala (Tal-Lathi) - 19-11-2007