Ganpati Pujan @ Pathshala, Vadtaldham - 15-09-2021