Shri Swaminarayan Mandir Raipur Shobhayatra & Sabha - 21-10-2007