Nutan Mandir Khatmurat & Satsang Sabha @ Kalavad - 09-06-2022