શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ દ્વારા આયોજીત

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ

૬ થી ૧૨ નવેમ્બર - ૨૦૧૯Click Here For:English Form
ઉતારા નોંધણી ફોર્મ