શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ દ્વારા આયોજીત

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ

૬ થી ૧૨ નવેમ્બર - ૨૦૧૯
સ્વયંસેવક માહિતી ફોર્મ